Hírek

még több hír

Tudástár

Hasznos információk

A pályázatról

A kedvezményezettek nevei:

A projekt címe:

A klímaváltozás hatásai és a víziközmű-szolgáltatás jövőjére: országos szemléletformálási akció

A szerződött támogatás összege: 24.999.993 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00023

A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem. Ezen belül figyelmet fordítunk a vízbázis védelem különböző aspektusaira; a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét is be tudjuk mutatni, különös tekintettel arra, hogy a klímaváltozás egyes elemi milyen következménnyel járnak a szolgáltatásra nézve.

A fent körülírt, KEHOP-2.1.7. A klímaváltozás hatásai és a víziközmű-szolgáltatás jövőjére: országos szemléletformálási akció elnevezésű projektben közös konzorciumban a Magyar Víziközmű Szövetség, és a Klímabarát Települések Szövetsége közösen vesznek részt.
A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:


Megvalósításért felelős: MaVíz:


Megvalósításért felelős: KTSZ:


Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.