1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Egy csepp a klímaváltozásért

2022-12-31

Sikerrel zárult 2022. december 31-én a KEHOP-2.1.7-19-2019-00023 azonosítószámú „A klímaváltozás hatásai és a víziközmű-szolgáltatás jövőjére: országos szemléletformálási akció” elnevezésű projekt, amelyhez a forrást a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosította. A pályázat kedvezményezettjei a Klímabarát Települések Szövetsége, valamint a Magyar Víziközmű Szövetség voltak.

A pályázat keretein belül a két szövetség együttműködésben érzékenyítő és szemléletformáló rendezvényeket szervezett, kiadványokat és filmeket készített, valamint különböző nagyszabású eseményeken tartott előadásokat, bemutatót.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósították meg, igazodva a már több éve folytatott meglévő szemléletformálási hagyományaikhoz.

A 2021. január 1-én indult projekt középpontjában – összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal – az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem. Figyelmet fordítottak a felek a vízbázisvédelem különböző aspektusaira; a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét is be tudják mutatni, különös tekintettel arra, hogy a klímaváltozás egyes elemi milyen következménnyel járnak a szolgáltatásra nézve.

A kedvezményezettek biztosak abban, hogy az ezen 2 éves időtartam alatt megvalósult szemléletformálási tevékenységek sokak gondolkodását átformálták, ugyanis a klímaváltozás elleni harc és természeti erőforrásaink védelme mindannyiunk feladata. A pályázat megvalósításában résztvevők kitűzött célja volt a tudatosságra nevelés, valamint, hogy a csapvíz újra érték legyen mindenki szemében. Az érzékenyítés minden bizonnyal jó úton halad, hiszen ma is már egyre többen ismerik azt a tényt, hogy Magyarországon a csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, valamint, hogy még jobban meg kell becsülnünk vízbázisainkat, hiszen jövőnk záloga is egyben ez a természeti kincs.