Hírek

még több hír

Tudástár

Hasznos információk

A pályázatról

KEHOP-2.1.7-19-2019-00018

A kedvezményezettek nevei:

A projekt címe: Szemléletformálás az ivóvízhasználat és a szennyvízkezelés témakörében: a víziközmű-hálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén

A szerződött támogatás összege: 88.956.454 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00018

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, valamint a KJNV céljaival az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem.A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:

Megvalósításért felelős: BÁCSVÍZ Zrt.

Tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett települések intézményeinek döntéshozói és munkavállalói részére; A térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben; A BÁCSVÍZ Zrt. által ellátott közszolgáltatói tevékenység bemutatása szakmai üzemlátogatás formájában; Beltéri állandó bemutatóhely kialakítása a II. számú vízműtelepen; Beltéri állandó bemutatóhely kialakítása a kecskeméti Szennyvíztisztító telepen; Kültéren is használható, mobilizálható alapzattal ellátott 3D makett kialakítása; Szolgáltatási területen található települések és azokon biztosított szolgáltatás típus bemutatása; Fotópályázat a takarékos ivóvízfelhasználás környezettudatos lehetőségeinek bemutatása céljából; Kiadványok készítése a témához illeszkedően;

Megvalósításért felelős: Nemzeti Közszolgálatai Egyetem

Tematikus szemléletformálási csomag összeállítása a Bácsvíz szolgáltatási területén lévő középiskolák számára; Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű SzövetségKiadványok készítése a témához illeszkedően; Projekt aloldal létrehozása a MaVíz honlapján, ehhez tartalomgyártás; Média- és plakátkampány;

Megvalósításért felelős: BÁCSVÍZ Zrt. és a Magyar Víziközmű Szövetség

A szolgáltatási területen található általános iskolák (6-14. éves korosztály) diákjai részére szervezett figyelemfelhívó akció a víziközmű-szolgáltatás környezettudatos folyamatinak és tevékenységeinek bemutatásával kapcsolatban; Kunszentmiklós Szentmiklósi Napok tematikus rendezvénye kapcsán a BÁCSVÍZ Zrt. közszolgáltatói kitelepülése a vízműves szakma népszerűsítése céljából, továbbá szemléletformálás céljából a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeivel, illetve a környezettudatos szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatban; Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.