1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055  ·  titkarsag@maviz.org

Egy csepp tudás

2022-12-31

Sikerrel zárult 2022. december 31-én a KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 azonosítószámú „Szemléletformálás az ivóvízhasználat és a szennyvízkezelés témakörében: a víziközmű-hálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén” elnevezésű projekt, amelyhez a forrást a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosította. A pályázat kedvezményezettjei a BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt., a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Víziközmű Szövetség voltak.

A pályázat keretein belül a résztvevők együttműködésben érzékenyítő és szemléletformáló rendezvényeket szerveztek, kiadványokat és filmeket készítettek, valamint különböző nagyszabású eseményeken tartottak előadásokat, bemutatót, amelyeket részben közösen, részben egyénileg valósítottak meg, igazodva a már több éve folytatott meglévő szemléletformálási hagyományaikhoz.

A 2021. január 1-én indult projekt középpontjában – összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal – az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem volt.

A kedvezményezettek bíznak abban, hogy a 2 éves időtartam alatt megvalósult szemléletformálási tevékenységek a résztvevők gondolkodásán sokat formáltak, ugyanis a klímaváltozás elleni harc és természeti erőforrásaink védelme mindannyiunk közös feladata. A pályázat megvalósításában résztvevők kitűzött célja volt a tudatos szemléletformálás, valamint, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája, a víziközműves szakma és a csapvíz újra érték legyen. Véleményünk szerint a folyamat elindult, hiszen ma már egyre többen ismerik azt a tényt, hogy Magyarországon a csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer és egyre többen tisztában vannak azzal is, hogy a vízművesek munkája ugyan néha láthatatlan, de az egyik legfontosabb szolgálat.