Hírek

még több hír

Tudástár

Hasznos információk

A pályázatról

A kedvezményezettek nevei:

A projekt címe:
Tiszta vízzel a fenntartható fejlődésért – Környezettudatos szemléletformálás a klímaváltozás korában

A szerződött támogatás összege: 124.423.299 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00019

A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A program elsődleges célja a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálási projektek megvalósítása. A nemrégiben lezajlott, illetve jelenleg is folyó, ivóvízminőség-javító, valamint szennyvízelvezetést és -kezelést célzó feladatok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. Mindez célzottan, az adott térség ivóvíz minőségét és a szükséges ivóvízminőség-javítási koncepciót bemutatva, továbbá a takarékos és környezettudatos ivóvíz felhasználás lehetőségeit előtérbe helyező szemléletformálási akciók, és a témát közérthetően és szemléletesen ismertető lakossági tájékoztató anyagok, szemléletformálási kampány megvalósításával segíthető elő.

A fent körülírt, KEHOP-2.1.7. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás elnevezésű projektben közös konzorciumban a Magyar Víziközmű Szövetség és a BAKONYKARSZT Zrt. közösen vesznek részt.
A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több évtizede folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:


Megvalósításért felelős: BAKONYKARSZT Zrt.:


Megvalósításért felelős: MaVíz:

Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.