1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Egy csepp csapvíz

2022-12-31

Sikerrel zárult 2022. december 31-én a KEHOP-2.1.7-19-2019-00019 azonosítószámú „Tiszta vízzel a fenntartható fejlődésért – Környezettudatos szemléletformálás a klímaváltozás korában” elnevezésű projekt, amelyhez a forrást a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosította. A pályázat kedvezményezettjei a BAKONYKARSZT Zrt. valamint a Magyar Víziközmű Szövetség voltak.

A pályázat keretein belül a BAKONYKARSZT Zrt. a Szövetséggel együttműködésben érzékenyítő és szemléletformáló rendezvényeket szervezett, kiadványokat és filmeket készített, valamint különböző nagyszabású eseményeken tartott előadásokat, bemutatót.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósították meg, igazodva a már több éve folytatott meglévő szemléletformálási hagyományaikhoz.

A 2021. január 1-én indult projekt középpontjában – összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal - a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálási projektek megvalósítása állt. A nemrégiben lezajlott, illetve jelenleg is folyó, ivóvízminőség-javító, valamint szennyvízelvezetést és -kezelést célzó feladatok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. Mindez célzottan, az adott térség ivóvíz minőségét és a szükséges ivóvízminőség-javítási koncepciót bemutatva, továbbá a takarékos és környezettudatos ivóvíz felhasználás lehetőségeit előtérbe helyező szemléletformálási akciókkal, és a témát közérthetően és szemléletesen ismertető lakossági tájékoztató anyagokkal, szemléletformálási kampány megvalósításával valósult meg.

A kedvezményezettek bíznak abban, hogy az ezen 2 éves időtartam alatt megvalósult szemléletformálási tevékenységek sokak gondolkodását megmozgatták, ugyanis a klímaváltozás elleni harc és természeti erőforrásaink védelme mindannyiunk feladata. A pályázat megvalósításában résztvevők kitűzött célja volt a tudatos szemléletformálás, valamint, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték legyen. Véleményünk szerint az érzékenyítés jó úton halad, hiszen ma már egyre többen ismerik azt a tényt, hogy Magyarországon a csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer.