1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Sajtóközlemény

2022-12-31

Tiszta vízzel a fenntartható fejlődésért – Környezettudatos szemléletformálás a klímaváltozás korában.

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. vezette konzorcium a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban sikeresen pályázott, így 124,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásból a konzorcium működési területén szemléletformáló programok kerültek megvalósításra a fenntarthatóság, klímaváltozás, víztakarékosság témáiban.

 A projekt a Széchenyi 2020 program „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” c. pályázati felhívás keretében a KEHOP-2.1.7-19-2019-00019 kódszámú, „Tiszta vízzel a fenntartható fejlődésért – Környezettudatos szemléletformálás a klímaváltozás korában” című, a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. és a Magyar Víziközmű Szövetség konzorciumi megvalósításában 2022.12.31. nappal befejezésre került.

A projekt fő célja a szemléletformálás eszközeivel a társadalmi kapcsolatok aktív fejlesztése azokkal a közösségekkel, amelyek működési környezetük fejlődésében és eredményességében érdekeltek.

A Kedvezményezettek célja, hogy a pályázat nyújtotta lehetőségek révén megismertessék felhasználóikat a már megvalósult vízbázisvédelmi, szennyvízelvezetéssel, -tisztítással és -kezeléssel kapcsolatos, ivóvízminőség javítását célzó fejlesztésekkel és programokkal.

A projekt eredményeként – 124,5 millió forint európai uniós támogatás segítségével – valósultak meg az ivóvízkészlet tudatos, fenntartható és takarékos használatát, védelmét, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását támogató programok, szorosan kapcsolódva az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások védelmének témakörére épülő érzékenyítések. A projektprogramok megvalósításába az iskolás korú és felnőtt célcsoport is bevonásra került, rajz- és fotópályázatok, tanulmányi versenyek, workshopok kerültek megrendezésre. Ezek során 21.990 fő tanuló, 8.626 fő felnőtt lakos és 80 fő szakember aktív részvétele valósult meg, a kapcsolódó információk pedig összesen 325.895 fő lakoshoz jutottak el a különböző kommunikációs csatornákon.

A projektről bővebb információt a www.bakonykarszt.hu oldalon olvashatnak.