1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Belépés Szövetségünkbe

A MaVíz tagság előnyei

Az egymástól nemcsak létszámban, hanem szolgáltatási feltételekben is különböző szervezetek összefogásában egyre fontosabb a Szövetség tevékenysége, amely a következő főbb feladatcsoportokra irányul:

  • összefogja a szakmában tevékenykedő gazdálkodó szervezeteket;

  • műszaki, gazdasági, jogi szempontból egyezteti és képviseli tagjai érdekeit;

  • elősegíti a nemzetközi gazdasági és szakmai kapcsolatok kiépítését és fejlesztését;

  • támogatja a fejlett technológiák és gazdaságelemzési módszerek elterjedését;

  • elősegíti a csapvíz fogyasztásának és társadalmi elismertségének növelését;

  • érdekképviselet, érdekegyeztetés, jogszabályok véleményezésében közreműködés, kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel, minisztériumokkal, hatóságokkal, parlamenti, tudományos és társadalmi bizottságokkal, szövetségekkel, kamarákkal;

  • információ megosztás, műszaki, gazdasági kiadványok megjelentetése, konferenciák, rendezvények szervezése;

  • fejlett technológiák, módszerek elterjesztése;

  • együttműködés a vízipar és kereskedelem vállalataival, valamint az önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel.

Legfőbb célunk válaszokat adni arra, hogy milyen módon biztosítható a lakosság számára az eddiginél is magasabb színvonalú ivóvíz– és szennyvízszolgáltatás.

A Szövetség tevékenységében a tagszervezetek igényeinek és elvárásaink kiszolgálása mellett jelentős szerepet tölt be az ivóvízzel kapcsolatos lakossági tájékoztató kampányok szervezése.

Közreműködünk az újabb generációk képzése során is. Ennek eredményeként, oktatási intézmények is tagjai szervezetünknek. Szakembereink a gyakorlati képzésekben vesznek részt, emellett hozzájárulnak a szakirodalom bővítéséhez is.

Szövetségünk nagy örömmel fogadja az Önök belépési szándékát!

Kérjük jelentkezése előtt tanulmányozza a Szövetség Alapszabályát, Etikai Szabályzatát, valamint a Vízipari Tagozat Működési és Választási Rendjét, amelyet e-mailben tudunk elküldeni Önöknek. Valamint tájékozódjon a várható tagdíjról, melyről minden évben a Szövetség Közgyűlése dönt.

Amennyiben a jelentkezés mellett döntenek, kérjük, hogy az alább felsorolt letölthető dokumentumokat (adatlap, belépési kérelem) Titkárságunk részére postai úton eredetiben és beszkennelve email-ben is szíveskedjenek megküldeni, továbbá vízipari tagsági kérelem esetén legalább két víziközművet üzemeltető tagszervezetünk és további legalább két vízipari tagszervezetünk ajánló levelét is szíveskedjenek beszkennelve elektronikus úton mellékelni. Kérjük szintén csatolják jelentkezésükhöz a szervezetük MaVíz-hez való csatlakozási szándékát bemutató céljaikat, jövőképük leírását, továbbá a MaVíz jelenlegi (üzemeltetői, vízipari, pártoló) tagszervezeteihez fűződő kapcsolódási pontjaikat, partneri kötődéseiket ismertető rövid tájékoztatót. Kérjük mellékeljék ezen kívül cégük tevékenységének rövid (max. 1 oldal) leírását és a logójuk nyomdai felbontású változatát is.

Az iratok beérkezése után a tagfelvételről – a vízipari tagjelöltek esetében a Vízipari Tagozat Vezetősége ajánlása nyomán – Szövetségünk Elnöksége dönt, amelyről értesítjük Önöket.