1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Oktatás

A Magyar Víziközmű Szövetségnek évek óta egyik legfontosabb stratégiai eleme a víziközmű ágazat munkaerő utánpótlásával kapcsolatos kérdések felkarolása, a magas színvonalú szakemberállomány kialakítása és hosszú távú fenntartása.

Szövetségünk kiemelten kívánja kezelni a víziközmű ágazatban jelenlévő munkaerőhiány feloldását, a szektor számára szükséges továbbképzések ágazati szinten történő kezelését a jogszabályi feltételeknek megfelelően. Működésünk célja a munkaerőpiac igényeihez gyorsan alkalmazkodó, hatékony, átjárható, egymásra épülő, az új kihívásokhoz is gyorsan alkalmazkodó, az ágazati specifikációkat figyelembe vevő képzések létrehozása - a MaVíz tagszervezeteinek igényeit figyelembe véve – a már meglévő és újonnan belépő vízműves munkatársak számára.

A képzésekkel kapcsolatos információkról, valamint a jelentkezési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatást adunk, bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatosan keressék bizalommal munkatársunkat az alábbi elérhetőségen:

Kalácska-Rozmaring Kata
+36 1 312 3065
titkarsag@maviz.org


eLearning

A zökkenőmentes, magas színvonalú hazai víziközmű-szolgáltatás megköveteli, hogy az üzemeltetőknél jól képzett, naprakész tudással rendelkező szakemberállomány dolgozzon.

A Magyar Víziközmű Szövetség  ennek érdekében elindította online képzési rendszerét, amely lehetőséget ad a víziközműves szakemberek számára, hogy távoli hozzáféréssel, az ország bármely részéről elvégezhessék azokat a kurzusokat, amelyek segítségükre vannak a szükséges tudás, vagy a legújabb ismeretek elsajátítására.

Az e-learning tanfolyamok gyorsan, könnyedén, szórakoztató módon adják át a tudást. A lényegre törő tananyagok, rövid videók, változatos kérdéskártyák és visszamérő tesztek segítik a tanulást.

Az eLearning felület az alábbi linkre kattintva érhető el:

MaVíz eLearning


Elérhető képzéseink


Vízműkezelői ismeretek I. – 30 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje az ivóvízellátó-rendszerek felépítését, alapfunkcióit, a víziközmű-szolgáltató feladatait, valamint elsajátítson alapvető szakmai ismereteket a vízellátó hálózatok működéséről, üzemeltetési és karbantartási feladatairól, a jellemzően előforduló vízellátó hálózati hibák javításáról. Legyen képes szakmai irányítással kisebb vízellátó hálózati hibák, csőtörések kijavítására, vízhálózati csomópont összeállítására, főmérő-, vagy mellékmérő hely kialakítására. Rendelkezzen alapszintű ismeretekkel a vonatkozó munkavédelmi, egészségvédelmi, előírásokról, a kapcsolódó hatósági eljárásokról, jogszabályokról.

Vízműkezelői ismeretek II. – 20 óra

A képzés célja a résztvevők víztisztításról szerzett ismereteinek elmélyítése. A résztvevők szerezzenek átfogó ismereteket az ivóvízzel szemben támasztott minőségi elvárásokra, az ivóvíz vizsgálatának eszközeire és módszereire vonatkozóan. Ismerjék meg részletesen az ivóvíz tisztítási technológiákat, a fertőtlenítés és az iszapkezelés eljárásait.

Csatornamű-kezelői ismeretek I. – 30 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a szennyvíz elvezetését szolgáló műveket, nyerjen betekintést a szennyvíztisztítás folyamataiba. Szerezzen alapszintű ismereteket a munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükséges munkavédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági eljárásokról, jogszabályokról.

Csatornamű-kezelői ismeretek I. – 20 óra

A képzés célja, hogy a résztvevő szerezzen átfogó ismereteket a szennyvizek fajtáiról, minőségi és mennyiségi jellemzőiről, a szennyvíztisztítás folyamatáról. Nyerjen rálátást a szennyvíztisztító telepek napi üzemeltetési és karbantartási feladataira.

Kis- és közepes szennyvíztisztító telepek üzemeltetése – 13 óra (+ 1 napos teleplátogatás)

A képzés célja a résztvevő a közepes és kis szennyvíztisztító telepek hatékony üzemeltetéséhez szükséges korszerű szennyvíztechnológiai ismereteket szerezzen. Elsősorban azon üzemeltető szakemberek számára ajánljuk, akik pályakezdők, vagy más szakterületekről átképzésre szorulnak, illetve azok számára, akik hosszú üzemeltetési tapasztalattal rendelkeznek, de mégis igényt éreznek a szennyvíztechnológia általánosítható alapismereteit didaktikailag rendezett formában átlátni.

Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel (EKR) kapcsolatos alapismeretek a víziközmű szektor vonatkozásában – 9 óra

A képzés célja, hogy az energiahatékonyságot javító projektek megvalósítása során közreműködő külső addícionalitást végző szakemberek a rendelet (17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet) szerint is elszámolhatóan végezzék el az addícionális hozzájárulást a víziközmű szolgáltató cégeknél, ismerjék a jogszabályi lehetőségeket és kötelezettségeket, valamint rendelkezzenek a szükséges víziközműves ismeretekkel, kapcsolatokkal.

Módszertani-didaktikai alapismeretek – 12 óra

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a felnőtt tanulók jellemzőivel, sajátosságaival és elsajátítsák ezen képzési célcsoport oktatásának didaktikai és módszertani sajátosságait annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak olyan szakmai kompetenciafejlesztő képzések végrehajtására, melyek segítségével a víziközmű ágazatban dolgozó, illetve újonnan belépő felnőttek munkaköri feladataikat a leghatékonyabb módon tudják ellátni.


Általános adatok:

A felnőttképző megnevezése:
Magyar Víziközmű Szövetség

Székhelye:
1051 Budapest, Sas utca 25., IV. em.

Levelezési címe:
1368 Budapest, Pf.: 201.

Nyilvántartó bíróság megnevezése:
Fővárosi Törvényszék

Bírósági nyilvántartási száma:
01-02-0002647

Adószáma:
19635325-2-41

A képviseletre jogosult személy:
Nagy Edit főtitkár

A felnőttképző nyilvántartásba vételi száma:
B/2020/005421

A nyilvántartásba vétel időpontja:
2020. október 15.

A felnőttképző engedély száma:
E/2021/000038

A nyilvántartásba vétel időpontja:
2021. február 23.

Képzési tevékenység:
8559 - M.n.s. egyéb oktatás

Felnőttképző kiegészítő szolgáltatások megnevezése:
Előzetesen megszerzett tudás mérése; Felnőttképzési tanácsadás; Képzési szükségletfelmérés.