1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

A távmunka volt a téma a kecskeméti Igazgatói Konferencián

2021-12-21

2021. december elején a MaVíz által szervezett Igazgatói Konferencián gyűltek össze a víziközmű-szolgáltatók első számú vezetői, hogy megvitassák az ágazat kihívásait, megosszák egymással tapasztalataikat, valamint, hogy képet kapjanak a Szövetség folyamatban lévő GINOP pályázatairól.

A Konferencia második napján az „Atipikus munkavégzés (távmunka) bevezetésének lehetősége és kipróbálása (pilot), valamint generációváltással kapcsolatos változások feldolgozása a MaVíz-nél” című, GINOP-5.3.5-18-2020-00192 azonosítószámú pályázat kitűzött feladatainak alakulása és az eddig elért eredmények ismertetése állt a középpontban.

Nagy Edit, a Szövetség főtitkára tájékoztatta a szolgáltatók vezetőit a távmunka bevezetésének lehetőségeiről a víziközmű ágazatban. Elmondta, hogy a pályázat kapcsán felmérés, valamint módszertani javaslat készült a Learning Innovation Kft. bevonásával, melynek következtetései alapján több olyan munkakör is azonosításra került, ahol mód van a távmunka-állomás hosszú távú teljes, vagy részleges üzemeltetésére. A munkavállaló oldaláról a távmunka előnyei közt leginkább a bejárással járó idő megtérülése, a munkaadó oldaláról az alacsonyabb rezsiköltségek szerepelnek, de a kiegyensúlyozott dolgozó a termelékenység javulását is jelentheti. A fiatal munkavállalók részéről a munkahely kiválasztás során régóta elvárás a rugalmas munkavégzés lehetősége és a járvány során élesben kipróbált „home office” igazolta ennek sikeres működését.

A beszámoló kitért arra is, hogy a távmunka gyakorlatban történő kipróbálásának kiegészítéseként a szakmai tudás on-line formában történő átadására a MaVíz saját interaktív e-learning rendszer fejlesztését és bevezetését is elkezdte. A továbbiakban, a kísérleti projekt részeként, a Zalavíz Zrt.-nél kerül kiépítésre a projekt során kialakított feltételek szerinti távmunka-állomás. A tapasztalatok és következtetések alapján a későbbiekben a MaVíz örömmel segíti tagszervezeteinél a foglalkoztatás eme formájának megvalósítását a már rendelkezésre álló dokumentációkkal, munkaügyi szerződésmintákkal, balesetvédelmi szabályzatokkal.