1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Egy csepp a felszín alatt

2022-12-31

Sikerrel zárult a KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosítószámú, “A klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a lakosság körében” elnevezésű projekt 2022. december 31-én, amelynek keretein belül a szolgáltatók a Szövetséggel együttműködésben érzékenyítő és szemléletformáló rendezvényeket szerveztek, kiadványokat és filmeket készítettek, valamint különböző nagyszabású eseményeken tartottak előadásokat, bemutatót.

A 2021. január 1-én indult projekt középpontjában - összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal -, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem állt. Ezen belül egyenlő figyelmet fordítottunk a vízbázis védelem különböző aspektusaira; a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudjuk mutatni. A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósították meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.”

Bízunk abban, hogy az ezen 2 éves időtartam alatt megvalósult szemléletformálási tevékenységek sokak gondolkodását megmozgatta, ugyanis a klímaváltozás elleni harc és vízbázisaink védelme mindannyiunk feladata. A pályázat megvalósításában résztvevők kitűzött célja volt a csapvíz presztízsének újradefiniálása, annak értékként való kezelése is, amely véleményünk szerint jó irányba indult, hiszen ma már egyre többen ismerik azt a tényt, hogy Magyarországon a csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer.