1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055  ·  titkarsag@maviz.org

Egy csepp fenntarthatóság

2022-12-31

Sikerrel zárult 2022. december 31-én a KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 azonosítószámú „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” elnevezésű projekt, amelyhez a forrást a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosította. A pályázat kedvezményezettjei a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt., a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. valamint a Magyar Víziközmű Szövetség voltak.

A pályázat keretein belül a szolgáltatók a Szövetséggel együttműködésben érzékenyítő és szemléletformáló rendezvényeket szerveztek, kiadványokat és filmeket készítettek, valamint különböző nagyszabású eseményeken tartottak előadásokat, bemutatót.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósították meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A 2021. január 1-én indult projekt középpontjában – összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem területén. Ezen belül a Konzorcium tagjai egyenlő figyelmet kívántak fordítani a vízbázisvédelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére, a takarékos vízfelhasználásra annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét és a környezetvédelemre és fenntarthatóságra gyakorolt hatását bemutathassák.

A kedvezményezettek bíznak abban, hogy az ezen 2 éves időtartam alatt megvalósult szemléletformálási tevékenységek sokak gondolkodását megmozgatták, ugyanis a klímaváltozás elleni harc és természeti erőforrásaink védelme mindannyiunk feladata. A pályázat megvalósításában résztvevők kitűzött célja volt a környezettudatos gondolkodás formálása is, amely véleményünk szerint jó irányba indult, hiszen ma már egyre többen ismerik azt a tényt, hogy Magyarországon a csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer és egyre többen tudják azt is, hogy a csatorna nem szemetesvödör, tehát csak azt szabad leengedni rajta, ami oda is való.