1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Módszertani fejlesztési javaslatok kidolgozása az atipikus munkavégzés bevezetéséhez a víziközmű szolgáltatóknál

2021-05-05

A GINOP-5.3.5-18-2020-00192 azonosítószámú pályázat 2021. áprilisában vette kezdetét azzal a céllal, hogy a távmunkavégzés pilot bevezetésén keresztül javuljon a vállalati munkaszervezési kultúra, mely a munkavállalók munka és magánéletének összehangolása által rövid és hosszú távon hozzájárul a munkavállalói elégedettség növeléséhez.

Ezek az eredmények elősegíthetik a tagszervezetek hatékony működését, gazdasági alkalmazkodóképességét és ezáltal a versenyképességét is. Hosszú távon pedig enyhítheti az általános munkaerőhiány okozta nehézségeket.

A megvalósítás első időszakában sor került egy, a víziközmű ágazat helyzetét feltáró elemzésre, valamint egy részletes adatgyűjtésre az együttműködő tagszervezetek, az ALFÖLDVÍZ Zrt., a BÁCSVÍZ Zrt. és a ZALAVÍZ Zrt. körében. A felmérés során elsősorban azt vizsgálták, hogy a szervezeti igények szükségessé teszik-e a hagyományos foglakoztatási formáktól való eltérést; illetve a tagszervezetek működési rendje és szervezeti kultúrája lehetővé teszi-e a távmunkavégzés adminisztratív munkakörökben való bevezetését. A kapott eredmények alapján szervezeti diagnózis került felállításra a Learning Innovation Kft. közreműködésével, egyúttal elkészítésre került az atipikus foglalkoztatáshoz kapcsolódó mintadokumentum-csomag, melyet a tagszervezetek HR munkatársai véleményeztek.

A távmunkával kapcsolatos ismereteket a MaVíz online módon, e-learning tananyagok formájában is át kívánja adni a tagszervezetek számára, ezért folyamatban van egy Moodle e-learning keretrendszer, valamint egy SCORM interaktív tananyagszerkesztő program bevezetése is. A pályázat megvalósításának elkövetkezendő időszakában a meghatározott fejlesztési módszerek adaptálására és a távmunka bevezetésének gyakorlatban történő kipróbálására is sor kerül az együttműködő szolgáltatók körében.