1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Sajtóközlemény

2022-12-31

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt., a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. és a Magyar Víziközmű Szövetség konzorciuma a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban sikeresen pályázott, ezért 107 970 377 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból a konzorcium működési területén szemléletformáló programok kerültek megvalósításra a fenntarthatóság, klímaváltozás, víztakarékosság, szennyvízkezelés témáiban.

A projekt a Széchenyi 2020 program „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” c. pályázati felhívás keretében a KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 kódszámú, „Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában” című projektben 2022.12.31. nappal, a konzorciumi tagok sikeres együttműködése eredményeként megvalósult.

A 2021. január 1-én indult projekt célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem kérdéskörök tudatosítása a konzorcium terültén élők mindennapjaiban. Ezen belül a Konzorcium tagjai egyenlő figyelmet fordítottak a vízbázis védelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére, a takarékos vízfelhasználásra annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét és a környezetvédelemre és fenntarthatóságra gyakorolt hatását bemutathassák.

A projekt eredményeként a konzorciumi tagok iskolás és felnőtt célcsoportok bevonásával rajz- és fotópályázatokat, tanulmányi versenyeket, a felújított vízműtörténeti múzeumban múzeumlátogatásokat, roadshowkat, workshoppokat, kutatási programot, iskolai vetélkedőket, települési és gyereknapokat, üzemlátogatást valósítottak meg. Kiadványokat, filmeket és applikációt készítettek, ivókutakat helyeztek ki iskolákba, a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását népszerűsítették. A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósították meg. A tevékenységekben 25 460 fő aktívan vett részt, a kapcsolódó információk pedig összesen 168 321 fő lakoshoz jutottak el a különböző kommunikációs csatornákon. A kedvezményezettek bíznak abban, hogy a 2 éves időtartam alatt megvalósult szemléletformálási tevékenységek sokak gondolkodását megmozgatták, ugyanis a klímaváltozás elleni harc és természeti erőforrásaink védelme mindannyiunk feladata.

A projektről bővebb információt a https://dpmv.hu, www.vasiviz.hu, www.maviz.hu oldalakon olvashatnak.