1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Sajtóközlemény - Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában

2023-06-07

Sajtóközlemény

Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában

2023.06.07

A Szegedi Vízmű Zrt., a Kiskunsági Víziközmű Kft., Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. és a Magyar Víziközmű Szövetség konzorciuma a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban sikeresen pályázott, ezért 106 654 014 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból a konzorcium működési területén szemléletformáló programok kerültek megvalósításra a fenntarthatóság, klímaváltozás, víztakarékosság témáiban.

A projekt a Széchenyi 2020 program „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” c. pályázati felhívás keretében a KEHOP-2.1.7-19-2019-00016 kódszámú, „Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában” című projektben 2023.06.07. nappal, a konzorciumi tagok sikeres együttműködése eredményeként megvalósult.

A 2021. január 1-én indult projekt célja az ivóvízkészlet tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem kérdéskörök tudatosítása a konzorcium területén élők mindennapjaiban. Ezen belül a Konzorcium tagjai egyenlő figyelmet fordítottak a vízbázisvédelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére, a takarékos vízfelhasználásra annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét, a környezetvédelemre és fenntarthatóságra gyakorolt hatását be tudják mutatni.

A projekt eredményeként a konzorciumi tagok iskolás és felnőtt célcsoportok bevonásával tanulmányi versenyeket, szakmai és sportnapokat, kulturális rendezvényeket, workshopokat, iskolai vetélkedőket, települési és gyereknapokat, bemutatóhelyet valósítottak meg. Kiadványokat, filmeket és applikációt készítettek, ivókutakat helyeztek ki köztereken, a takarékos ivóvízfelhasználás lehetőségeit népszerűsítették. A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósították meg. A tevékenységekben 22 777 fő aktívan vett részt, a kapcsolódó információk pedig összesen 537 649 fő lakoshoz jutottak el a különböző kommunikációs csatornákon. A kedvezményezettek bíznak abban, hogy a 2 és fél éves időtartam alatt megvalósult szemléletformálási tevékenységek sokak gondolkodását megmozgatták, ugyanis a tudatos vízhasználás és természeti erőforrásaink védelme mindannyiunk feladata.

A projektről bővebb információt a https://www.szegedivizmu.hu/, a https://www.kiskunviz.hu/, a https://mezofoldviz.hu/, valamint a www.maviz.hu oldalakon olvashatnak.