1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

„Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” közösségi tanulmányi verseny

2022-12-15

2022. november 30-án zárult le a „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” közösségi tanulmányi verseny. A tanulmányi verseny kiírója a Szegedi Vízmű Zrt., a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. volt, a versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. végezte az Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában (KEHOP-2.1.7-19-2019-00016) projekt keretében.

A projekt lehetőséget biztosított arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:

  • a szennyvíz etikett szabályaira

  • a szennyvízgyűjtő és tisztító hálózat és üzem főbb jellemzőire, jelentőségére

  • a háztartási szennyvíz mennyiség csökkentésének lehetőségeire - szürkevíz használat technológiai megoldásaira és előnyeire.

A verseny három ütemben, on-line (egy applikáció segítségével), illetve a tanulók személyes részvételével, papír alapú tesztek, feladatsorok kitöltésével zajlott. Iskolai tagozatonként (általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, középiskola) az első 5 versenyző részesült díjazásban versenyenként, azok, akik a legjobb eredménnyel és leggyorsabban töltötték ki a tesztet.

Díjazásban részesült – szintén versenyenként külön-külön – az első 5 köznevelési vagy szakképzési intézmény is, ahonnan létszámarányosan a legtöbb versenyző vett részt a tanulmányi versenyben.