1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Tanulmányi verseny a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

2022-06-16

A BÁCSVÍZ Zrt. a pályázati projekt keretében a klímaváltozás negatív, vízgazdálkodást érintő hatásaira figyelmet felhívó, a fiatalkorú célcsoportot, és rajtuk keresztül közvetett módon a felnőtt lakosságot is, megcélzó aktív eléréseket generáló tanulmányi versenyt bonyolított le 2022. januárjától az iskolaév végéig, 2022. június 15-ig, a szolgáltatási területén található iskolák diákjai számára. A diákokat megszólító és az otthoni, idősebb korosztállyal kooperációra késztető vetélkedősorozatban létrehozásra került egy klímaváltozás specifikus képzési anyagra épülő, illetve egy a csatornahasználati kultúrát érintő cselekvési mintasorra alapozó vetélkedő. Ennek során elsajátított ismeretekkel gazdagodva a diákok eredményesen vehettek részt egy online és offline tartalomelemeket felvonultató, offline, papír alapú eszközökkel alátámasztott aktív eléréseket generáló „BÁCSVÍZ őrzői” nevű versenysorozatban.  Az első és második forduló vetélkedőinek programja egy modulszerű, ám a klímaváltozás és a víztakarékosság témaköröket, a szolgáltatási terület adott települési igényeinek megfelelően, eltérő hangsúlyú képzési alapokra helyezve, egy regionális, a helyi szolgáltatási területet lefedő versenysorozattal zárult a harmadik ütemben. 

A tanulmányi verseny sikeressége érdekében a verseny meghirdetését megelőzően módszertani segédlet és ismeretterjesztő óravázlatok kidolgozása valósult meg.  A felkeresett térségi iskolákban ezekre a szakmai anyagokra támaszkodva figyelemfelkeltő szakmai órák megtartására került sor, az iskola döntése szerint vagy az alvállalkozó felkészült munkatársai vagy az iskolák saját tanárai segítségével. Ezt követően a tanulók számára lehetőség nyílt a verseny tesztlapjának kitöltésére papír alapon, vagy online, a V-GO applikáción keresztül.  

A verseny lezárultát és az eredmények kiértékelését követően a legeredményesebb diákok díjazásban részesültek. A díjakat különböző értékű ajándékutalvány képezte. Külön díjazában részesültek a legjobb eredményt elért alsó és felső tagozatos diákok és a középiskolás tanulók, mind az első, mind a második verseny során. Szintén díjazásban részesültek a legeredményesebb iskolák mindkét versenyen elért eredményeik alapján.

A teszt teljesítését követően 285 fő töltött ki egy 9 kérdéses elégedettségmérő kérdőívet. A visszajelzések alapján a tematikus órával összekötött verseny hatékony eszköze volt a szemléletformálásnak, ugyanis a tanulók nyitottabbak voltak az új ismeretanyag játékos, vagy versennyel támogatott befogadására.

A Ceglédi Városi Televízió tudósított a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban lezajlott eseményről.