1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Tanulmányi verseny - víz témakörben

2022-10-14

A PANNON-VÍZ szolgáltatási területét lefedő, a terület valós vízvédelmi problémáit megjelentető versenyt hirdettek. A verseny tematikája a terület gazdag, ám sérülékeny vízbázisainak védelme és a meglévő infrastruktúra állagmegóvását célzó intézkedések, fagyvédelmi akciók játékos megismertetése a résztvevőkkel. A program elemben a diákok aktivizálását célzó versenyelemekre bevonták a helyi oktatási intézmények tanári karát, elérhetővé tették számukra a projektben létrehozott kapcsolódó tananyagokat (óravázlat, ppt) és az ő bevonásukkal a projekt időszak alatt a diákokat megmérettető versenyt folytattak le. Ezzel párhuzamosan néhány intézményt személyesen is megkerestek és tanulmányi versennyel egybekötött projektnap keretében bonyolították le a programot. Ezt az Együttműködő Partnerrel közösen valósították meg az intézményi tanóra keretében.  A versenyfeladatok tekintetében a vízvédelem és az állagmegóvási feladatok között az adott szolgáltatási terület igényeinek megfelelő hangsúlyeltolást kívánnak alkalmazni.