1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

„Vízellátási alapismeretek” munkavállalói kompetenciafejlesztés

2021-10-14

A GINOP-5.3.5-18-2019-00134 azonosítószámú „Munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a víziközmű szektor tagvállalatai számára, figyelembe véve a jelenlegi munkaerő-piaci tartalékkal rendelkező alacsony kvalifikáltságú célcsoportokat” című pályázat kísérleti projektje során a programhoz csatlakozott négy tagszervezet együttműködésével került sor a MaVíz által kidolgozott „Vízellátási alapismeretek” képzés megvalósítására a vízművek által biztosított helyszíneken 2021. szeptember 16-a és október 8-a között.

A 30 órás elméleti képzésen, - melynek célja, hogy a résztvevők megismerjék az ivóvízellátó rendszerek felépítését, alapfunkcióit, a szolgáltató feladatait, valamint alapszintű ismereteket szerezzenek a kapcsolódó hatósági eljárásokról és jogszabályokról -, helyszínenként 25 munkavállaló vett részt. Közülük mindenki, azaz 100 fő zárta a képzést sikeres vizsgával és szerzett tanúsítványt. A képzésben a bajai didaktikai tréningen résztvevő oktatók közül nyolcan működtek közre. 2021. szeptember 16. és szeptember 23. között Baki Berta, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. műszaki irodavezetője és Szabó Csaba, a ZALAVÍZ Zrt. szennyvíztisztítási egységirányítója Zalaegerszegen mutatkozott be; 2021. szeptember 20. és október 5. között Bata Péter, az ALFÖLDVÍZ Zrt. technológus munkatársa, valamint Balázs István, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. adatszolgáltatási csoportvezetője tartott oktatást Kecskeméten; 2021. szeptember 23. és október 08. között Balta Bernadett, a BAKONYKARSZT Zrt. ivóvíz szolgáltatási művezetője és Less Krisztián, a DPMV Zrt. beruházási főmérnöke működött közre; a pilot projektet két nyugdíjas vízműves kolléga, Ditrói János, a Debreceni Vízmű Zrt. korábbi szennyvízágazati főmérnöke és Turzó László, a MIVÍZ Kft. korábbi szennyvíz üzletágvezetője zárta Balmazújvárosban. Mindannyian rendkívül magas színvonalon segítették munkánkat és a képzés sikerét. A kipróbált képzés szervezésével, annak tartalmával és az oktatók munkájával is maximálisan meg voltak elégedve a résztvevők, amely nagy lendületet ad a MaVíz kialakítás alatt álló képzési rendszerének folytatására és bővítésére. Köszönjük a közreműködést a BÁCSVÍZ Zrt., a BAKONYKARSZT Zrt., a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., valamint a ZALAVÍZ Zrt. vezetőségének és munkatársainak közreműködését és segítségét, valamint köszönjük az együttműködést a Learning Innovation Kft-nek, akik a képzés szervezését bonyolították.