1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Tájékoztatás a regisztrációs lap kitöltéséhez és a honlap használatához

Felhívjuk a figyelmet, hogy a MaVíz honlapja nyílt lakossági oldalra és zárt tagszervezeti oldalra tagozódik, amelyből a tagszervezeti oldal csak a tagszervezetek számára elérhető, de számukra is egyedileg történő regisztrációhoz kötött. Ennek értelmében csak azok tudnak a tagszervezeti zárt oldalra bejelentkezni, akiket a tagszervezet első számú vezetője vagy más aláírásra jogosult képviselője a regisztrációs lapon bejelent.

 • A regisztrációs lapon megadott személy(ek) e-mail címe lesz egyben az adott személy(ek) belépéséhez szükséges felhasználó neve. A felhasználó név nem változtatható meg.

 • Amennyiben valakinek a későbbiekben megváltozik (vagy megszűnik) az e-mail címe, akkor a változást jeleznie kell a MaVíz Titkársága felé, mely esetben az addigi regisztrációja törlésre kerül, és újra igényelnie kell a hozzáférést, a Társaság vezetője/képviselője általi bejelentés útján.

 • A regisztrációs lap feldolgozását követő pár napon belül a bejelentett személyek egyedi belépési jelszavait az informatikai rendszer generálja, és küldi meg az adott személy(ek) megadott e-mail címére.

 • A megkapott belépési jelszó a honlapon való bejelentkezést követően megváltoztatható lesz. Javasoljuk, hogy a kapott jelszó megváltoztatásra kerüljön olyan jelszóra, amelyet könnyebben meg tud jegyezni, elkerülve a jelszó elfelejtéséből adódó nehézségeket. Kérjük azonban, hogy olyan új jelszót adjanak meg, amely mások (jogosulatlan személyek) számára nem található ki, nem fejthető meg.

 • A kapott egyedi jelszót a MaVíz Titkársága nem ismeri. A jelszó elfelejtése esetén azt a MaVíz Titkárságától nem lehet megérdeklődni vagy a pótlását kérni.

 • Az elfelejtett jelszó pótlásának menete, hogy az addig hozzáféréssel rendelkező személy a MaVíz honlapon a bejelentkező oldalon „az elfelejtett jelszó” linket megnyitva egy olyan oldalra jut, ahol lehetősége van az e-mail címének (mint felhasználó névnek) a megadásával új jelszót kérni, ami a megadott e-mail címére kerül megküldésre. Ezt az új, az informatikai rendszer által generált jelszót a bejelentkezést követően célszerű a fent leírtak alapján szintén megváltoztatni.

 • A belépési jelszót csak az adott személy használhatja. Az mások számára nem adható ki. Az ennek be nem tartásából adódó felelősséget és következményeket az adott felhasználó valamint a Társaság együttesen viseli.

 • Amennyiben valaki azt észleli, hogy belépési jelszava más(ok) tudomására jutott, azzal mások visszaélnek, köteles jelszavát ismét megváltoztatni. Ha erre már nincs mód, akkor köteles jelezni a MaVíz Titkársága részére az esetet, hogy a regisztrációja törlésre kerülhessen, és új (fentiek szerinti) regisztráció keretében új hozzáférési lehetőséget kaphasson.

 • Minden Tagszervezetet kérünk, hogy amennyiben olyan személy- vagy adatváltozás következne be a Társaságuknál, amely érinti a fenti regisztrációs lapon megadott adatokat, akkor azt mielőbb, lehetőség szerint 8 napon belül szíveskedjenek a MaVíz Titkárságára bejelenteni (az adatváltozások átvezetése, esetlegesen az adott személyek regisztrációjának törlése érdekében).

 • A Tagszervezeteknek lehetőségük van bármikor új személyek bejelentésére a honlaphoz való hozzáféréshez újabb regisztrációs lap(ok) kitöltésével és beküldésével.

 • A regisztrációval és a honlap használatával kapcsolatos kérdésekkel a MaVíz Titkárságán Dr. Almási László kereshető meg (almasi.laszlo@maviz.org).

 • A regisztrációs lapot - kitöltés és cégszerű aláírással, pecséttel való ellátás után - a MaVíz Titkárságra, Dr. Almási László részére kérjük eljuttatni beszkennelve elektronikus úton (almasi.laszlo@maviz.org), vagy postán (MaVíz, 1368 Budapest, Pf.: 201.).